Tiếng Anh xây dựng Y & Z

Yard-type………………………………………….Còn ở trong bãi
Yeild point stress of prestressing steel …….Ứng suất đàn hồi của cốt thép
Yeild point stress of prestressing steel …….Ứng suất đàn hồi của cốt thép
Yield point ………………………………………..Giới hạn chảy
Yield strength …………………………………….Cường độ chảy dẻo
Yield strength of rein forcement in compression Cường độ chảy dẻo của thép khi nén
Yield strength of rein forcement in compression Cường độ chảy dẻo của thép khi nén
Yield strength of reinforcement in tension ….Cường độ chảy dẻo của thép khi kéo
Yield strength of reinforcement in tension ….Cường độ chảy dẻo của thép khi kéo
Young modulus of concrete (modun young) Module biến dạng dọc tức thời của Bê tông
Young’s modulus ………………………………..Module đàn hồi

Z- beam :……………………………………… Dầm chữ Z
Zero resultant …………………………………Hợp lực bẳng không
Zero-slump concrete…………………………Bê tông có độ sụt bằng không
Zinc ……………………………………………..Kẽm
Zinc covering ………………………………….Lớp mạ kẽm
Zoning ………………………………………….Khoanh vùng
Zoning processing …………………………..Quá trình khoanh vùng
Zoning processing assistance…………….Trợ lý tiến trình khoanh vùng
Zonolite concrete …………………………….Bê tông zô nô lít, bê tông không thấm nước
Zonolite concrete……………………………..Bê tông zô nô lít, bê tông không thấm nước

 

+ Thành thạo ngay tiếng Anh chuyên ngành

Quan tâm:

 • cáp treo tiếng anh là gì
 • edge rail là gì
 • structural loads la gi
 • yield the floor nghia la gi
 • mố hình sáng tạo cách xử lí khói than
 • kĩ thuật đổ bêtông
 • xe load grader là gi
 • utility part là gì trong công ty?
 • tendon profile là gì
 • YIELD STRENGTH LA GI
 • slurry yield là gì
 • SIAMESE CONNECTION la gi
 • shrinkage nghia tieng anh
 • reinforcement pad là gì
 • nghĩa của upper-sliding
 • chống mối tiếng anh là gì
 • bridge design specifications laf gif
 • bracung boards là gì

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *