Clam shell tiếng Anh nghĩa là gì?

Clam shell là cần cẩu đào gầu ngoạm, dùng để đào đất sâu dưới tầng hầm hoặc hố móng sâu.

Clam Shell 2Clam Shell (1)

Hình ảnh thực tế của clam shell:

clam shell

 

 

+ Thành thạo ngay tiếng Anh chuyên ngành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *