Video về chế tạo tuốc bin khí của Siemens

Cùng xem những công nghệ mới nhất về chế tạo được cập nhật, và hiểu tại sao siemen là công ty trả lương cao nhất thế giới.
Lấy cảm hứng cho công việc nào.
7F-05(web-lg)

+ Thành thạo ngay tiếng Anh chuyên ngành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *