Quy trình sản xuất xi măng

Giải thích: đá voi khai thác ở mỏ được vận chuyển vô nhà máy để nghiền nhỏ thành nguyên liệu chuẩn. Nguyên liệu này được lọc bằng điện và trộn với than đá trước khi đưa vào lò luyện. kế đế chúng sẽ được nghiền nhỏ để đóng gói và phân phối.

Các từ trong hình:

-Production of Cement by the Dry Process: Sản xuất xi măng bằng quy trình khô

-Quarry:mỏ đá

-Crushing plant: máy nghiền

-Raw materials storage: bãi chứa nguyên liệu thô

-Corrective material: nguyên liệu chuẩn

-Feed bins: buồng nạp liệu

-Electrostatic precipitator:thiết bị lọc bằng điện

-Coal: than đá

-Coal mill: máy nghiền than

-Hot gas generator: máy phát khí nóng

-Cooler dedusting: máy làm nguội

-Rotary kiln: lò luyện xoay

-Clinker cooler:máy làm nguội clinke

-Mineral gypsum components:Thành phầnkhoángthạch cao

-Filter: bể lọc

-Cement mill: máy nghiền xi măng

-Clinker storage: thùng chứa Clinker

-Bulk dispatch: bộ điều phối

-Packing machine: máy đóng gói

-Cement silo: thùng chứa xi măng

-Bag palletization: xếp gói hàng

-Process flow diagram of the cement manufacturing process at Port Elizabeth. Please note that PE has long dry kiln with nopreheater stage: sơ đồ quy trình sản xuất xi măng tại Port Elizabeth. Lưu ý rằng PE có lò nung khô cần sấy lại

+ Thành thạo ngay tiếng Anh chuyên ngành

Quan tâm:

  • bài viết kỹ thuật sản xuất xi măng bằng tiếng anh

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *