Quy trình sản xuất vải nỉ

Giải thích: vải được pha trộn trước khi chải thô và dệt. Kế đến chúng được phơi khô và làm sạch trước khi cán láng và phân phối.

Các từ trong hình:

-Blending:pha trộn

-Carding:chải thô

-Crossing:dệt

-Hardening:làm khô cứng

-Fulling:làm chặt

-Washing:làm sạch

-Calendering:cán láng

-Shipping: Phân phối

+ Thành thạo ngay tiếng Anh chuyên ngành

Quan tâm:

  • vải nỉ là gì
  • cán nỉ và 511

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *