Home Vật liệu Quy trình sản xuất pin

Quy trình sản xuất pin

1,944 views
0
SHARE

Giải thích: nguyên liệu thô được đổ từ từ vào buồn chân không, tại đây nó sẽ được đốt cháy bởi khí gas. Sau khi đốt, nguyên liệu thô này sẽ có dạng bột và được thu gom, đống gói thành sản phẩm.

Các từ trong hình:

-Quenchant Gas:khí làm nguội

-Heating Element: nung

-Power Supply: nguồn cung cấp

-O2 Gas:khí oxi

-Powder:bột

-Feed line:đường dẫn nạp liệu

-Raw material hopper:phễu nạp nguyên liệu thô

-Vaccum chamber with Computerized Proces Control: buồn chân không được kiểm soát bởi máy vi tính

-Powder Collection:thu gom bột

-Final Packaging:khâu đóng gói cuối cùng

Quan tâm:

  • công nghệ sản xuất pin acquy
  • quy trình sản xuất pin điện thoại

Comments

comments