Quy trình sản xuất Carbon đen

Các từ trong hình:

-Air blower:máy quạt gió

-Feedstock oil: dầu máy

-Reactor:phản ứng

-Quench water:nước làm nguội

-Hot air:khí nóng

-Fuel:nhiên liệu

-Cooling water:mước làm mát

-Bag filter:túi lọc

-Pulverizer:máy nghiền bột

-Classifier:phân loại

-Collector:bộ gom

-Agitator:bơm tuần hoàn

-Beader:đồ gá uốn mép

-Dryer:máy sấy

-Granulator:máy tạo hạt

-Magnetic separator:tách từ

-Silo:thùng chứa

-Carbon black pellets:viên carbon đen

-Carbon black powder:bột carbon đen

+ Thành thạo ngay tiếng Anh chuyên ngành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *