Quy trình phân tái chế pin

Giải thích: pin được thu hồi sẽ được đưa vào máy đập nghiền nhỏ sau đó lọc và phân loại

Các từ trong hình:

-The basic: quy trình chính

-Scarp batteries: thu hồi pin

-tramp iron: sắt vụn

-Crusher: máy đập

-Screen: lọc

-Components separation: phân loại các thành phần

-Polypropylene: nhựa

-Grids metal:kim loai

-PVC EBonite: nhựa EBonite

-Paste: bột

-Electrolyte:chất điện phân

+ Thành thạo ngay tiếng Anh chuyên ngành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *