Qui trình sản xuất lốp xe

Giải thích: hỗn hợp cao su được  pha trôn và tạo thành lõi vỏ xe, sau đó được đưa vào khuôn ép và tạo hình thành lốp. Kế đến chúng được lưu hóa trước khi kiểm tra chất lượng và đưa ra thị trường.

Các từ trong hình:

-Rubber mix:hỗn hợp cao su

-Cord Manf:lõi vỏ xe

-Bead Manf: mép lốp

-Tyre building:tạo hình lốp

-Vulcanisation:lưu hóa

-Finish:hoàn thành

-Final quality inspection: kiểm tra chất lượng cuối cùng

-Shipping to factory: phân phối đến nhà máy

+ Thành thạo ngay tiếng Anh chuyên ngành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *