CHẤT DẺO ĐƯỢC TÁI CHẾ THẾ NÀO?

plasticcycle

Chất dẻo được tái chế như thế nào?

Giải thích: Chất dẻo đã qua sử dụng được thu hồi và phân loại, sau đó chúng được đóng thành từng kiện khác nhau. Các kiện được đem nghiền nhỏ, sau đó sẽ được rửa sạch và nghiền tiếp. Qua 1 số quy trình, chất dẻo sẽ được tái chế thành các thành phẩm khác và được đem đi phân phối.

Các từ trong hình:

  1. Used Plastics: Chất dẻo đã qua sử dụng
  2. Collections: Thu hồi
  3. Sorting: Phân loại
  4. Bailing: Đóng thành kiện
  5. Crushing: Nghiền
  6. Washing: Rửa sạch
  7. Regrind: Nghiền tiếp
  8. Intermediate Products: Sản phẩm trung gian
  9. Finished Products: Sản phẩm hoàn chỉnh

+ Thành thạo ngay tiếng Anh chuyên ngành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *