Home Uncategorized Sơ đồ sản xuất bột giấy

Sơ đồ sản xuất bột giấy

2,019 views
0
SHARE

Hình 20. Sơ đồ sản xuất bột giấy

+ Giải thích:

Trường hợp 1: Gỗ được khai thác về được cưa thành nhiều đoạn nhỏ rồi bóc vỏ. Nghiền mịn gỗ và trộn với nước, tẩy màu đi ta được bột giấy. Hoặc từ gỗ người ta cho vào máy cắt vụn rồi cho vào silo như trường hợp 2.

Trường hợp 2: Xuất phát từ nguyên liệu phoi bào gỗ, phoi bào được đưa tới các tháp silo đồng nhất rồi cho vào máy tinh chế TMP, sau khi tinh chế xong trộn lẫn với nước và đem đi tẩy mầu ta được bột giấy.

+ Các từ trong hình vẽ:

Wood: Gỗ

Segmentation: Cưa thành từng đoạn

Storage: Xếp vào kho

Debarking: Bóc vỏ khỏi thân gỗ

Grinding: Nghiền mịn

Bleaching: Tẩy trắng

Pulp: Bột giấy

Water: Nước

Wood chips: phoi bào gỗ

Shredder: Máy cắt vụn

Silo: Tháp chứa silo

TMP-refiner: Máy tinh chế TMP

Quan tâm:

  • sơ đồ quy trình sản xuất giấy
  • quy trình sản xuất bột giấy
  • quy trình sản xuất giấy bằng sơ đồ
  • sơ đồ công nghệ giấy
  • sơ đồ quy trình sản xuat bột giấy
  • sơ đồ quy trình sản xuất giấy và bột giấy
  • sơ đồ công nghệ sản xuất

Comments

comments