Shrink Sleeves Manufacturing process: quy trình sản xuất dán nhãn

dán

Giải thích:  Phim được in nỗi những hình ảnh như thiết kế trước khi uốn tạo hình và gấp nếp. Kế đến chúng được cắt và bao xing quanh chay nhựa trước khi được ép lại bằng nhiệt.

Các từ trong hình:

-Film rolls: cuộn phim

-Flexo printing: in nổi

-Forming+Seaming: uốn tạo hình+gấp nếp

-Cutting + Applying:cắt+áp bao xung quanh

-Heat shrinking: co vì nhiệt

+ Thành thạo ngay tiếng Anh chuyên ngành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *