Quy trình sản xuất thuốc

thuốc

Giải thích: nguyên liệu được kiểm tra sơ bộ và làm tang chảy thành dạng gel và pha trộn lại. Sau đó nguyên liệu được sấy khô và nén vào viên, kế đến được in nhãn và kiểm tra vào đóng gói.

Các từ trong hình:

-Preliminary inspection:kiểm tra sơ bộ

-Gelatin melting:làm tan chảy thành dạng gel

-Blending:pha trộn

-Dipping removing:ngâm loại bỏ

-Cutting: cắt

-Priting:in

-Testing: kiểm tra

-Inspection:kiểm định

-Packaging: đóng gói

+ Thành thạo ngay tiếng Anh chuyên ngành

Quan tâm:

  • quy trình sản xuất thuốc viên nang mềm

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *