Quy trình sản xuất nến

sáp

Giải thích: sáp được nấu chảy ra và được cho từ từ vào máy ép có sẵn cuộn bấc, sau khi ép chúng được cắt thành từng đoạn với kích thước nhất định.

Các từ trong hình:

-Molten wax: sáp nóng chảy

-Heat:nhiệt

-Wax pick-up drum: cuộn lăn đẩy sáp qua

-Wick  bobbin: cuộn bấc

-Die head: bàn ren

-Extruded candle rod: nến được ép ra

+ Thành thạo ngay tiếng Anh chuyên ngành

Quan tâm:

  • quy trình sản xuất nến
  • cách sản xuất nến
  • kỹ thuat làm làm nến
  • công nghệ sản xuất nến

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *