Quy trình sản xuất kẹo

keo

Giải thích: Nguyên liệu được pha trộn, sau đó được đỏ ra và pha màu để có được màu thích hợp. kế đến, chúng được nén lại thành thanh dài và được cắt ra thành từng đoạn nhỏ trước khi được tạo hình và đóng gói.

Các từ trong hình:

-Mixing:trộn

-Pouring:đổ ra

-Candy in puller:kẹo ở dạng dễ kéo

-Applying coloured stripes: tạo màu dạng sọc

-Cutting:cắt

+ Thành thạo ngay tiếng Anh chuyên ngành

Quan tâm:

  • TPM FMEA TBM RCA CBM rules of maintenance

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *