Quy trình sản xuất kẹo sôcola

 

socolaGiải thích: nguyên liệu được cho vào khuôn, sau đó lật ngược khuôn lại làm nguội và cho nhân vào, kế đến sẽ phủ lớp nguyên liệu còn lại và làm nguội trước khi lấy ra khỏi khuôn, đóng gói và phân phối.
Quy trình thực hiện theo các bước sau:
1.Filling mold: đổ nguyên liệu vào khuôn
2.Inverting mold, coling:lật ngược khuôn lại, làm nguội
3.Filling centers:cho nhân vào
4.Convering filled shell:phủ lớp nguyên liệu lên
5.Cooling:Làm nguội
6.Reversal, removing from mold:lật khuôn lại, lấy sản phẩm ra khỏi khuôn
7.Wrapping:đóng gói
8.Shipping:Phân phối

+ Thành thạo ngay tiếng Anh chuyên ngành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *