Quy trình sản xuất gốm tổ ong

Giải thích: đất xét được trộn đều trước khi được ép đùn lại, kế đến chùng được ép thành hình dạng tổ ong, sau đó sấy khô, rồi được nung lên. Cuối cùng chúng được cắt thành từng khối để chuyển đi.

Các từ trong hình:

-Mixing: trộn

-Pre-extrusion: chuẩn bị ép đùn

-Honeycomb extrusion: ép tổ ong

-Drying: sấy khô

-Firing:nung

-Cutting: cắt

-Module installation:sắp xếp mẫu

+ Thành thạo ngay tiếng Anh chuyên ngành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *