Quy trình sản xuất bia

bia

Giải thích: nguyên liệu được xây nhuyễn và được chân cất để thủy phân tinh bột và tách bã, kế đến chúng được đun sôi sau đó đưa vào  nồi xoáy lốc để tách cặn. Sau đó chúng được làm lạnh và lên men. Cuối cùng chúng được lọc lại lần cuối trước khi đóng chai và phân phối.

Các bước thự hiện như sau:

 1. Milling: xay nguyên liệu
 2. Mashing:thủy phân tinh bột
 3. Lautering:tách bã
 4. Boiling:đun sôi
 5. Whirpool: nồi xoáy lốc tách cặn
 6. Cooling: Làm lạnh
 7. Fermentation: Lên men
 8. Filtration:lọc
 9. Bright beer tank: Bể chứa bia

       10. Packaging: Đóng chai

       11. Distribution: Phân phối

 Các từ trong hình:

-Hops: hoa bia

-Yeast: men

+ Thành thạo ngay tiếng Anh chuyên ngành

Quan tâm:

 • từ điển công nghệ sản xuất bia
 • tài liệu sản xuất bia bằng tiếng anh

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *