Quy trình quản lý dự án HHS

Giải thích: sau khi lên kế hoạch hoàn chỉnh, bạn cần thong báo đến mọi người, sau đó đánh giá tính ứng dụng cả kế hoạch và tìm đối tác, tìm mục tiêu thích hợp, theo dõi quá trình phát triễn của sản phẩm và đến đích.

Các từ trong hình:

-Planning: lên kế hoạch

-Annoucement: thông báo

-Application evaluation: nghiêng cứu đánh giá tính ứng dụng

-Negotiation: hợp tác

-Award: hướng đến mục tiêu

-Post award monitoring: theo dõi quá trình phát triễn của sản phẩm

-Closeout:chạm đến đích

+ Thành thạo ngay tiếng Anh chuyên ngành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *