Quy trình kỹ thuật in offset

0

Giải thích; giấy được cho vào máy in và cho đi vòng qua các cuộn nước, cuộn mực, cuốn offset trước khi đến cuộn in cuối cùng để pha màu và cho sản phẩm thích hợp.

Các từ trong hình:

-Paper: giấy

-Offset printer: máy in offset

-Inside the pinter: Bên trong máy in

-Water: nước

-Water rollers: cuộn nước

-Inks rollers: cuộn mực

-Plate cylinder: cuộn xếp chữ

-Offset cyloinder: cuộn offset

-Impression cylinder: cuộn in

-Final product: sản phẩm cuối cùng

-Cyan: màu xanh ngọc

-Magenta: màu đỏ tươi

-Yelow: màu vàng

-Black: màu đen

+ Thành thạo ngay tiếng Anh chuyên ngành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *