Học tiếng anh ô tô bơm nhớt loại roto

1,6 : Vỏ

2 : Roto ngoài

3,9 : Đệm

4:  Vít

5 : Lông đèn

7 : Roto trong

8 : Ống lót

10 : Trục điều khi

mang- nhot

1 :Nút xả, nút tháo

2 : Đệm lót

3 : Cat- te chứa dầu

4: Đệm lót cat-te

+ Thành thạo ngay tiếng Anh chuyên ngành

Quan tâm:

  • tiếng anh của bơm rotor

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *