Conformed negative process: quy trình âm bản

âm

Giải thích: cuộn phim được cắt thành từ mãnh nỏ sau đó ghép lại với nhau và ghép âm thành rồi số hóa âm bản.

Các từ trong hình:

-Camera rolls: cuộn phim

-Cut scenes from camera rolls: cắt cảnh từ cuộn phim

-Splice scenes into conformed negative:ghép các cảnh phim với từng đoạn âm thanh phù hợp

-Digitize conformed negative: số hóa âm bản

+ Thành thạo ngay tiếng Anh chuyên ngành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *