Cơ cấu phân phối khí

Co-cau-phan-phoi-khi

9 : Cần đẩy sú páp (cò mổ)

10 : Thanh đẩy, cần đẩy,đũa đẩy

11 :  Con đội

10 : Cam

13 : Vấu cam

14 : pittông

15 : Cửu hút

16 : sú páp

3 : Lò xo

+ Thành thạo ngay tiếng Anh chuyên ngành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *