Home Uncategorized Cơ cấu phân phối khí

Cơ cấu phân phối khí

1,424 views
0
SHARE

Co-cau-phan-phoi-khi

9 : Cần đẩy sú páp (cò mổ)

10 : Thanh đẩy, cần đẩy,đũa đẩy

11 :  Con đội

10 : Cam

13 : Vấu cam

14 : pittông

15 : Cửu hút

16 : sú páp

3 : Lò xo

Quan tâm:

  • cơ cấu phân phối khí
  • tiếng anh cơ cấu phân phối khí
  • cơ cấu phân phối khí là gì
  • co cau phoi khi
  • he thong phan phoi khi la gi?

Comments

comments