CẤU TẠO CƠ BẢN MÁY RANG HẠT

CẤU TẠO CƠ BẢN MÁY RANG HẠT

CẤU TẠO CƠ BẢN MÁY RANG HẠT

Máy rang hạt có những thành phần cơ bản sau:

 • Bean agitation arm: Trục quay trộn hạt
 • Cooling tray: Khay làm mát
 • Chaff tray: Khay đựng vỏ hạt
 • Roasting chamber view window: Cửa ngăn rang
 • Gold knob: Nút bấm
 • Front cover: Vỏ trước
 • Top vent and filter: Lỗ thông và bộ lọc bên trên
 • Bean insertion chute cover: Nắp máng đưa hạt vào
 • Rear filter: Bộ lọc phía sau
 • Main cooling fan: Quạt làm mát chính
 • Rear cover: Vỏ sau
 • Control panel: Bảng điều khiển
 • Base: Đế

+ Thành thạo ngay tiếng Anh chuyên ngành

Quan tâm:

 • cấu tạo máy rang cafe
 • cấu tạo máy rang cà phê
 • cau tao may rang caphe
 • máy rang hạt

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *