Home Uncategorized CẤU TẠO CƠ BẢN MÁY RANG HẠT

CẤU TẠO CƠ BẢN MÁY RANG HẠT

2,344 views
0
SHARE
CẤU TẠO CƠ BẢN MÁY RANG HẠT
CẤU TẠO CƠ BẢN MÁY RANG HẠT

Máy rang hạt có những thành phần cơ bản sau:

 • Bean agitation arm: Trục quay trộn hạt
 • Cooling tray: Khay làm mát
 • Chaff tray: Khay đựng vỏ hạt
 • Roasting chamber view window: Cửa ngăn rang
 • Gold knob: Nút bấm
 • Front cover: Vỏ trước
 • Top vent and filter: Lỗ thông và bộ lọc bên trên
 • Bean insertion chute cover: Nắp máng đưa hạt vào
 • Rear filter: Bộ lọc phía sau
 • Main cooling fan: Quạt làm mát chính
 • Rear cover: Vỏ sau
 • Control panel: Bảng điều khiển
 • Base: Đế

Quan tâm:

 • cau tao va nguyen lam viec cua may rang cafe
 • ky thuat che tao may rang cafe trong rang 2 lop

Comments

comments