Cấu tạo cơ bản hệ thống làm mát

Radiator fan assembly : cụm quạt két nước

Upper radiator hose ống (mềm) phía trên két nước

Drain plug : ốc xả

o-ring replace  vòng o-ring

radiator cap : nắp két nước

radiator : két nước

lower cushion :đệm dưới

radiator fan switch  công tắc quạt két nước

lower radiator hose ống (mềm) phía dưới két nước

reserve tank bình nước phụ

A/C condenser fan assembly cụm (bộ ngưng tụ) tụ điện quạt trong đều hòa không khí

Radiator fan switch connector  giắc nối công tắc quạt két nước

Fan motor connectors giắc mô tơ quạt

+ Thành thạo ngay tiếng Anh chuyên ngành

Quan tâm:

  • cấu tạo két nước làm mát
  • cau tao ket nuoc
  • ket lam mat oto lam bang chat gi
  • bản vẽ autocad hệ thống làm mát
  • cấu tạo nắp két nước
  • cấu tạo radiator

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *