Tiếng anh chuyên ngành may mặc

chuyennganhmaymac

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MAY

I Nguyên liệu hư hỏng không đạt Material defects/Damages
1 Rách ,lỗ,hoặc vết cắt Rips,holes or cuts
2 Đứt,kẹt chỉ Drops,tuck  stiches
3 Vết bẩn ,dơ Staining/soil
4 Vết dầu Oil staining
5 Vết giặt tẩy Washing staining
6 Chấm nhỏ Dyeing spots
7 Gãy ngang,giãn và thắt nút Snags,pulls & knots
8 Se chỉ dài hơn 1/8” Slubs more than 1/8”
9 Đường kim Needle lines
10 Xếp li cố định /vải Permanent creasea/fabric
11 Sọc(sớ thẳng)/ dợn hơn 0.75% Bowing stripes/0.75 % up
12 Trơn (sớ thẳng) / dợn hơn 1.5 % Bowing solid/ 1.5 % up
13 Sọc (sớ ngang)/ dợn hơn 3 % Tourq. Stripes/1.5 % up
14 Trơn ( sớ ngang) dợn hơn 3 % Tourq. Solid 3 % up
15 Dầy ,mỏng Thick & thin
16 Vải dựng ngược chiều Def. nap direc. Or grain
17 Thêu hư Embroidered  defect
18 Hư ở lai Rib bottom defect
19 Sau khi sử lý hóa chất After treatment abrasion
20 Mũi không đều Stitch distortion
21 Logo bị hư Defective logo
22 Hư phần in Defective print
23 Vết dơ trên vải Fabric flaws
24 Lỗi vải giả da Defective leather
24 Xù lông vải pilling
25 Bong sợi Broken yarn
26 Xoắn đường may Torquing/seam twist
27 Có dấu gấp Fold marks
28 Bị dợn sóng Weaving bar
29 Khổ vải bị gấp Warp line/reed mark
30 Bị rối knots
31 Lỗi sợi Weaving mark
32 Bung chỉ Thread out
33 Bung sợi Foreign yarn
34 Se sợi Slub/nep
35 Khác màu vải Sreen difference/shade bar
36 Nếp gấp nhỏ Reduction crease
37 Có độ dày hơn Double ends
38 Có độ mỏng hơn Fine ends

 theo thietkerap.com

+ Thành thạo ngay tiếng Anh chuyên ngành

Quan tâm:

 • từ điển tiếng anh chuyên ngành may mặc
 • tieng anh may mac
 • dich tieng anh chuyen nganh may mac
 • thuật ngữ ngành may
 • tiếng anh chuyên nghành may phần lỗi
 • từ điển anh văn chuyên ngành may mặc
 • tiếng anh phần mẫu mỏng chuyên ngành may
 • từ điển chuyên ngành may
 • từ điển trong nghành may
 • các thuật ngữ trong may mặc
 • các màu tiếng anh trong may mặc
 • thuat ngu may mac
 • thuât ngư tiêng anh nganh may
 • anh anh chuyen nganh may mac
 • từ điển chuyên ngành may mặc online
 • cách dịch tài liệu tiếng anh chuyên ngành may
 • từ điển ngành may mặc
 • tài liệu kỹ thuật may bằng tiếng anh
 • tai lieu tieng anh chuyen nganh may mac
 • phan men anh van chuyen nganh may

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *