Sự quang hợp của cây xanh

Hình 4. Sự quang hợp của cây xanh

+ Giải thích: Cây xanh hấp thụ năng lượng của mặt trời bằng chất diệp lục của mình và hút nước, khí cacbonic để hình thành đường hay tinh bột đồng thời nhả khí ô xy duy trì sự sống của con người. Vào ban đêm, cây xanh lại hút khí oxy và nhả cacbonic.

+ Các từ trong hình:

Energy: Năng lượng

Carbon dioxide: Khí CO2

Oxygen is released: Khí ô xi được sản sinh ra

Chlorophyll: Chất diệp lục trên lá cây

Water: Nước

Glucose is formed: Tinh bột được hình thành

Photosynthesis:  Sự quang hợp

+ Thành thạo ngay tiếng Anh chuyên ngành

Quan tâm:

  • lá quang hợp ban đêm
  • Sự Hình thành tinh bột trong cây xanh?
  • su quang hop cua cay
  • quy trinh quang hop cua cay
  • su quan hop cua cay

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *