Quy trình sản xuất trà

Giải thích: lá trà thu hoạch được phơi khô trước khí cán nhỏ để lên men. Sau quá trình lên men, tra được sấy khô trước khi sàn lọc và đóng gói.

Các từ trong hình:

-Harvesting:thu hoạch

-Withering: làm khô héo

-Rolling:cán

-Roll breaking:cán nhỏ

-Fermenting:lên men

-Drying: sấy

-Grading: sang lọc

-Packing: đóng gói

+ Thành thạo ngay tiếng Anh chuyên ngành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *