Quy trình sản xuất giấy

Giải thích: gỗ được nghiền nhỏ thành bột sau đó được trộn với nước và chất xử lý để loại bỏ các thành phần không cần thiết trước khi đưa vào máy sản xuất giấy.

Các từ trong hình:

-Timber: gỗ

-De-barking: khai thác gỗ

-Chipping machine: máy cắt lát

-Mechanical pulping process:Quá trình nghiền cơ khí

-Hydrapulper: máy trộn bột khô với nước và các chất khác để xử lý sản xuất giấy.

-Prefining: loại bỏ các thành phần không cần thiết

-Screening and cleaning: lọc và làm sạch

-Paper making machine: máy làm giấy

+ Thành thạo ngay tiếng Anh chuyên ngành

Quan tâm:

  • quy trình sản xuất giấy

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *