Home Sinh Hóa CHU TRÌNH CÁC-BON

CHU TRÌNH CÁC-BON

907 views
0
SHARE
carbon-cycle
Chu trình Các-bon

Giải thích: Sự hô hấp của động thực vật, sự đốt cháy nhiên liệu trong công nghiệp cũng như sự phân giải chất thải và thức ăn thừa đã sản sinh ra khí các-bon. Khí cac-bon này cung cấp cho động thực vật trên cạn và dưới nước.

Các từ trong hình:

 • Respiration and fuel consumption: Sự hô hấp của động thực vật và sự đốt cháy nhiên liệu trong công nghiệp
 • Waste and remains: Chất thải và thức ăn thừa
 • Carbon dioxide returned to the atmosphere: Khí các-bon được sản sinh ra.
 • Terrestrial and aquatic plants and animals: Động thực vật trên cạn và dưới nước
 • Primary consumers: Tiêu thụ cấp độ 1
 • Secondary consumers: Tiêu thụ cấp độ 2
 • Tertiary consumers: Tiêu thụ cấp độ 3

Quan tâm:

 • giải thích chu trình cacbon
 • chu trình các bon
 • sơ đồ chu trình các bon
 • chu trinh cacbon

Comments

comments