Bảng các nguyên tố hóa học bằng tiếng Anh

Xin dành tặng các chuyên gia hóa học bảng các nguyên tố hóa học bằng tiếng anh:
Bảng nguyên tố hóa học bằng tiếng anh

+ Thành thạo ngay tiếng Anh chuyên ngành

Quan tâm:

  • nguyên tố đồng tiếng anh là j
  • nhom chuc acetamide
  • ở lúa mì màu hạt đỏ đậm nhạt khác nhau tùy thuộc vào số luợng gen có mặt trong kiểu gen khi số lượng ge trội trong kiểu gen của cây nhìu màu đỏ càng đậm hiện tượng này là kết quả của số lượng gen
  • phản ứng thủy phân của acetamid
  • tên các nguyên tố hóa học bằng tiếng anh
  • tên nguyên tố hóa học bằng tiếng anh
  • tên tiếng anh của các nguyên tố hóa học

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *