Tiếng anh kỹ thuật về ổ lăn

Chúng ta có rất nhiều từ vưng tiếng anh kỹ thuật trong lĩnh vực hãy, vậy hãy tham khảo những mẫu từ vựng dưới đây nhé

6

7

 

 

+ Thành thạo ngay tiếng Anh chuyên ngành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *