Tiếng anh kỹ thuật về cơ học chất lỏng

Copy of cohocchatlong1 Copy of cohocchatlong1-vert Copy of cohocchatlong2 copyyy Copy of vatly02 Copy of cudo3 Copy of vatly01 Copy of cudo2 Copy of cudo1 tu vung dap tam

Trên đây là những từ tiếng anh kỹ thuật về cơ học chất lỏng, giúp bạn tiếp thu và học hỏi nhanh hơn trong ngành này

+ Thành thạo ngay tiếng Anh chuyên ngành

Quan tâm:

  • chất lỏng - tiếng Anh

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *