tiếng anh kỹ thuật nhiệt động lực học

Copy of nhietdongluchoc1 Copy of nhietdongluchoc1-vert Copy of nhietdongluchoc2 Copy of nhietdongluchoc3 Copy of nhietdongluchoc4 Copy of nhietdongluchoc5 Copy of nhietdongluchoc6

 

Nhiệt động lực học và một ngành thuộc lĩnh vực cơ khí, vì thế tiếng anh kỹ thuật trong ngành này rất quan trọng. Nắm vững nhựng thuật ngữ trên đây, bạn sẽ có thể đào sâu nghiên cứu và hiểu rộng hơn về ngành.

+ Thành thạo ngay tiếng Anh chuyên ngành

Quan tâm:

  • tài liệu tiếng anh kỹ thuật nhiệt

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *