Tiếng anh chuyên ngành Vẽ kỹ thuật

Copy of vekt01-vert

+ Thành thạo ngay tiếng Anh chuyên ngành

Quan tâm:

  • bản vẽ cơ khí tiếng anh
  • các thuật ngữ tiếng anh trong phần mềm vẽ kỹ thuật cơ khí

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *