Tiếng anh chuyên ngành Âm học

Copy of amhoc1 Copy of amhoc1-vert Copy of amhoc2

đây là những từ vựng tiếng anh cơ bản trong chuyên ngành âm học, giúp bạn hiểu và nắm rox hown các thuật ngữ tiếng anh thường dùng trong Âm học.

+ Thành thạo ngay tiếng Anh chuyên ngành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *