Thuật ngữ về dung sai trong chế tạo

Angularity: Độ lệch góc

Coaxiality: độ đồng trục

Concentricity: độ đồng tâm

Cylindricity: độ trụ

Degree of symmetry: độ đối xứng

Flatness: độ phẳng

Geometric tolerance: dung sai hình học

Parallelism: Độ song song

Perpendicularity: độ vuông góc

Position deviation: sai lệch vị trí

Position tolerance: sai lệch vị trí

Posture deviation: độ lệch hình dáng

Profile deviation: độ lệch biên dạng

Roundness độ tròn

straightness: độ thẳng

Symmetry: độ đối xứng

Tolerance : dung sai

Tilt : độ nghiêng

True Position: Sai lệch vị trí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Thành thạo ngay tiếng Anh chuyên ngành

Quan tâm:

  • độ đồng trục trong cơ khí là gì
  • sai lệch hình dạng tiếng anh
  • vuông góc tiếng anh

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *