Home Cơ Khí thuật ngữ phay- Milling

thuật ngữ phay- Milling

2,416 views
0
SHARE
MILLING – PHAY
-      Milling cutter: dao phay
-      Climb milling, down milling: sự phay xuôi
-      Up milling, conventional milling: sự phay ngược
-      Plain milling cutter: dao phay đơn
-      Helical tooth cutter: dao phay răng xoắn
-      Left-hand milling cutter: dao phay chiều trái
-      Right-hand milling cutter: dao phay chiều phải
-      Milled tooth: răng phay
-      Form-relieved tooth: răng dạn hớt lưng
-      Inserted-blade milling cutter: dao phay có răng ghép
-      Disk-type milling cutter: dao phay đĩa
-      Three-side milling cutter: dao phay 3 phía
-      End mill: dao phay mặt đầu
-      Key-seat milling cutter: dao phay răng then
-      Single-angle milling cutter: dao phay góc đơn
-      Double -angle milling cutter: dao phay góc kép
-      Conver half-roud milling cutter: dao phay bán cầu lồi
-      Concave half-round milling cutter: dao phay bán cầu lõm
-      Face milling cutter: dao phay mặt
-      Face milling head: đầu dao phay mặt
-      Slitting saw, circular saw: dao phay cắt rãnh
-      Segmental circular saw: dao cắt vòng ghép
-      Segment: vòng ghép
-      Milling machine: máy phay
-      Knee-type milling machine: máy phay kiểu công xôn
-      Horizontal knee-type milling machine: máy phay nằm ngang kiểu công xôn
-      Knee: khớp công xon
-      Overarm: cần phía trên
-      Arbor support: ỗ đỡ trục
-      Spindle nose: nắp truc chính
-      Universal-type horizontal milling machine: máy phay vạn năng nằm ngang
-      Swiveling table: bàn xoay
-      Ram-type milling machine: máy phay kiểu trụ trượt
-      Stub arbor: ổ trục chính
-      Spindle-nose key: chốt đầu trục chính
-      Drawbar, draw-in rod:  thanh kéo
-      Shaft-type arbor: trục gá dao
-      Spacing collar: vòng ngăn cách
-      Bearing sleeve: ống lót ổ đỡ
-      Dividing head, indexing head: đầu chia, đầu phân độ
-      Index plate: đĩa chia
-      Index crank: thanh chia
-      Index pin: chốt chia
-      Sector arm: trục tỷ lệ
-      Indexing: chia phân độ
-      Direct indexing: phân độ trực tiếp
-      Plain indexing: phân độ đơn giản
-      Differential indexing: phân độ vi sai
-      Change gears: các bánh răng thay thế
-      Planer-type milling machine: máy phay dường
-      Rotary-table milling machine: máy phay mâm quay
-      Engraving machine: máy phay chép hình

Quan tâm:

  • anh phay
  • máy phay tiếng anh là gì

Comments

comments