Sơ đồ phương pháp đúc ép

+ Giải thích: Kim loại lỏng được rót vào nửa khuôn dưới, nửa khuôn trên chứa lõi đi từ trên xuống, ép kim loại lỏng điền đầy hốc khuôn, kim loại thừa sẽ đi theo các lỗ phía trên, khi tháo hai nửa khuôn ra thì ta nhận được vật đúc.

+ Các từ trong hình:

Ladle: Gáo rót

Molten Metal: kim loại nóng chảy

Under mold: Nửa khuôn dưới

Pouring process: Quá trình rót

Press: Nửa khuôn trên di chuyển xuống dưới

Upper mold: Nửa khuôn trên

Pressing process: Qá trình nén ép

+ Thành thạo ngay tiếng Anh chuyên ngành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *