Quy trình phun thổi tạo chai nhựa

  1. Air hose: Ống dẫn khí
  2. Die head :  Đầu khuôn
  3. Molten Plastic: Nhựa nóng
  4. Cooling Lines: Đường làm mát
  5. Mold Cavity:  Lòng khuôn
  6. Mold Half : Nửa khuôn
  7. Parison : parison ( phôi)
  8. Molded Part:  sản phẩm thổi
  9. Blow pin: Chốt thổi
  10. Extruder: Cụm đùn

+ Thành thạo ngay tiếng Anh chuyên ngành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *