Home Cơ Khí Gia công tinh- Finishing

Gia công tinh- Finishing

1,848 views
0
SHARE
FINISHING – GIA CÔNG TINH
-      Lapping compound: chất mài rà
-      Solid lap: dao mài rà cứng
-      Adjustable lap: dao mài rà điều chỉnh được
-      Ring lap: dao mài rà kiểu vòng
-      Lapping machine: máy mài rà
-      Workholder retainer: mâm kẹp phôi
-      Rotating lap: bàn rà quay
-      Honing: sự mài khôn, mài doa
-      Honing tool: dụng cụ mài khôn
-      Radial feed rod: cần điều khiển
-      Stone holder: cần giữ đá
-      Abrasive stick, stone: đá mài
-      Honing machine: máy mài khuôn
-      Superfinishing: sự gia công siêu tinh
-      Superfinishing head: đầu gia công siêu tinh
-      Burnishing: sự đánh bong, mài bong
-      Roll burnishing: sự cán nóng
-      Roll burnisher: con lăn cán nóng
-      Internal roll burnishing: sự cán nóng mặt trong
-      Polishing: sự chà, đánh bong
-      Polishing machine: máy chà bong
-      Buffing wheel: đãi chà bong

Quan tâm:

  • gia công bán tinh là gì
  • gia công tinh tiếng anh là gì

Comments

comments