Các thông số trong đo lường

Touch point: điểm tiếp xúc

Plane point: điểm trong mặt phẳng

Space point: điểm trong không gian

Net point: Điểm lưới

Mid point: điểm ở giữa

Radius correction: bán kính chính xác

2-dimensional line: đường thẳng 2D

Circle: đường tròn

Sphere: hình cầu

Cylinder: hình trụ

Cone: hình nón

Slanted hole: lỗ xiên

Projection: hình chiếu

Tilt of the direct line: độ nghiêng của đường chiếu (đường mà bạn nhìn trực diện)

Reference value : giá trị tham chiếu

groove angle: góc nghiêng của rãnh

Slanted plane : mặt phẳng xiên

Tilted angle: góc nghiêng

Open angle of the cone: góc côn của hình nón

Vertex angle: góc ở đỉnh (hình nón)

dimension: kích thước

The inclined plane: mặt phẳng nghiêng

center-coordinates value: giá trị tọa độ tâm

Normal line: đường thẳng vuông góc

+ Thành thạo ngay tiếng Anh chuyên ngành

Quan tâm:

  • loe ô li bít tiếng anh
  • may in phun hinh lưu niêm lên đồ vât
  • sup 9 coned dísk spring steel là gì
  • tiêhn
  • day lam van truơt điên
  • loi crank overrun la nhu the nao

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *