Các loại đồ gá trong gia công cơ khí

Khi gia công cơ khí để đảm độ chính xác cho sản phẩm, tránh xê dịch sản phẩm khi gia công người ta cần đến đồ gá cơ khí, có thể tham khảo các loại đồ gá cơ khí trong các danh mục của nhà sản xuất.

do ga co khi
Các loại đồ gá cơ khí có thể là khối V, chốt kẹp, .. và tính theo bậc tự do khi kẹp.

+ Thành thạo ngay tiếng Anh chuyên ngành

Quan tâm:

  • đồ gá tiếng anh
  • tên các loại đồ gá
  • đồ gá cơ khí
  • cac loai do ga co khi
  • các loại đồ gá mẫu trong cơ khí
  • thiết kế đồ gá cơ khí
  • đồ gá gia công cơ khí

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *