Thuật ngữ lắp ráp phần mềm catia

lap rap catia

 

Component : thành phần

Assembly : lắp ráp

Section Views  : mặt cắt

Coincidence Constraint

Contact Constraint

Snap : bắt điểm

Offset Constraint : ràng buộc offset

Angle Constraint : Ràng buộc góc

Fix Constraint : Ràng buộc cố định

Detail View : hình chiếu chi tiết

View Scale : tỉ lệ bản vẽ

Angular Dimensions : kích thước nghiêng

Linear Dimensions  : kích thước thẳng

Anchor Points. Điểm ghi

Inserting GD&T : ghi kích thước và dung sai

Plotting   : in ấn

 

+ Thành thạo ngay tiếng Anh chuyên ngành

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *