Một số từ vựng về phần mềm autocad cơ bản

Cung cấp một số thuật ngữ thường dùng của phần mềm autocad để bạn có thể dịch hoặc đọc hiểu tài liệu nhanh hơn, còn để hiểu kĩ phần mềm này bạn có thể vào mục video rồi tìm các video cad cam của trung tâm để xem thêm.

1-120914115521457

 

Drawing bản vẽ
annotating: các lệnh ghi kích thước
custom: tùy chỉnh
fillets: bo
Chamfer: vát
Block : block
layer : layer
properties : thuộc tính
cartesian : đề các
hatch : đường tiết diện
elements: chi tiết
object snap:bắt điểm
baseline dimension : kích thước theo đường chuẩn
continuous dimension: kích thước liên tục
general dimension : kích thước tổng
leader : đường chỉ thị
reference : tham chiếu
plotting: in ấn
layout : bố cục
array : xếp dãy
rotational array : xếp dãy hướng kính
linear array : xếp dãy tuyến tính
hatch pattern : các loại kí hiệu tiết diện
từ nào người ta viết hoa thì nên giữ nguyên

+ Thành thạo ngay tiếng Anh chuyên ngành

Quan tâm:

  • Tu vung tieng anh trong cad
  • từ vựng cơ bản để học autocard
  • cac cum tu tieng anh trong auto card
  • tư vưng auto cad
  • tiếng anh dùng trong autocad
  • tiếng anh cơ bản tronh autocard
  • thuật ngữ trong auto cad
  • layer tieng anh trong cad
  • các từ vựng trong autucad
  • đào tạo phần mềm autocad

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *